Ανδρέας Καλομοιράκης
Εμπορία Καινούριων & Μεταχειρισμένων
Ανταλ/κων Αυτ/ων - Εισαγωγή Γνήσιων
Είδη Φανοποιείας - Μηχανικά μέρη
Μετατροπές - Ηλεκτρικά
Νεροκούρου 113, Χανιά, Τηλ.: 2821094697
Τηλ./Fax: 2821097907 - Κιν.: 6974927375
email:[email protected]